ДРАЖЕНКО ЈОРГИЋ (рођен 28. марта 1974. године у Бањалуци). Основну и средњу школу, као и Филозофски факултет завршио је у Бањалуци. Дипломирао је (2000 год.) на Одсјеку за педагогију истог факултета са темом "Повезаност брзине читања са школским успјехом ученика млађег основношколског узраста" и стекао звање дипломираног педагога. На Филозофском факултету је уписао постдипломски студиј педагогије, те је на истом (2005 год.) одбранио магистарски рад под називом „Утицај повратне информације о вредновању рада наставника на аутокорекцију педагошког дјеловања“. Ради од 2001. год на Филозофском факултету у Бањалуци. Био је асистент на предметима Школска педагогија, Дидактика, Васпитање за демократију, Методика рада педагога и Андрагогија (Студијски програм педагогије) и Школска педагогија, Основи дидактике, Наставни системи и Дидактичке иновације (Студијски програм разредне наставе). Радио је око седам година и као секретар Студијског програма разредне наставе.

          Поред заснованог радног односа на факултету хонорарно је радио 4 године и у Основној школи "Станко Ракита" у Бањалуци, гдје је обављао послове основношколског педагога. У току свог осмогодишњег радног искуства учествовао је на многобројним семинарима и научним скуповима (увођење грађанског образовања на универзитетски ниво, TEPD – инклузивно образовање, CES – унапређивање демократског школског менаџмента, и сл.). Као активни учесник многих скупова имао је два студијска путовања у иностранство, и то у Финску и Шведску. У неколико наврата имао је прилику да држи предавања и педагошке радионице за наставнике тако да у свом радном опусу има искуства у педагошком, менаџерском и андрагошком раду. Од новембра 2006. године до јула 2008. године био је сарадник у настави (тутор) на међународном постдипломском магистарском студију „Супервизија у социјалном раду“ који је био организован у кооперацији Универзитета у Бањалуци, Сарајеву и Гетеборгу. Од марта 2007. године секретар је „Друштва педагога Републике Српске“. Члан је удружења „ТТ-Centar“ и „Образовање и живот“.Сада је тренутно продекан за наставу на Филозофском факултету у Бањој Луци и ради као доцент на двије научне области: општа педагогија и андрагогија. Држи предавања на филозофском, филолошком, академији умјетности и факултету физичког васпитања и спорта универзитета у Бањој Луци.

        Резултате досадашњих теоријских проучавања и емпиријских истраживања у педагогији и андрагогији објавио је у виду двије монографије („Педагошка евалуација и (ауто)корекција“ и "Интерактивно стручно усавршавање наставника") и око 30 научних и стручних чланака. Подручје проучавања и истраживања којим се тренутно бави првенствено је усмјерено на андрагошко научно поље, демократски школски менаџмент, васпитање у спорту и педагошку евалуацију у савременом институционалном и ванинституционалном иновативном васпитно-образовном раду.