TEME ZAVRŠNIH RADOVA

Ime i prezime studenta

UČITELJI (I ciklus)

Naziv teme (predmeti: VZD, PRSAU i ŠM)

Gordana Kecman

2015/2016

Rekreativno-sportske aktivnosti učenika mlađeg osnovnoškolskog uzrsta na otvorenom prostoru 

Milica Petrović

2015/2016 Pedagoške vrijednosti sportskih takmičenja sa učenicima mlađeg osnovnoškolskog uzrasta
Vedrana Jerkić 2015/2016 Pedagoške vrijednosti vaspitno-obrazovnog rada u sekcijama kolektivnih sportova sa učenicima mlađeg osnovnoškolskog uzrasta  
Vladana Vekić 2016 Upravljanje informacijama u menadžmentu osnovne škole
Boban Berić??? 2015/2016  
Dejan??? Gatarić 2015/2016  
Nena Stajčić 2015/2016 Демократско вођење родитељских састанака са родитељима/старатељима ученика млађег основношколског узраста
Mira Karakaš 2015/2016 Промовисање и заштита дјечијих права у одјељењским заједницама основне школе
Branka Filipović 2015/2016 Улога и задаци предсједника одјељењске заједнице ученика млађег основношколског узраста
Vesna Bukva 2015/2016 Motivaciona funkcija direktora osnovne škole
Sanja Đakić

2015/2016

Vještine interpersonalne komunikacije u menadžmentu osnovne škole
Goran Tešanović

2015/2016

Pravedni načini rješavanja konflikata u odjeljenskim zajednicama učenika mlađeg osnovnoškolskog uzrasta

Ime i prezime

studenta

UČITELJI

(I ciklus)

Naziv teme (predmeti: VZD, PRSAU i ŠM)
Slobodanka Bojić 2013/2014

Uloga nastavničkog vijeća u menadžmentu

savremene osnovne škole (ŠM)

Dragana Vučenović 2013/2014

Saradnja osnovne škole i Centra za obrazovanje,

vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora (ŠM)

Dragana Đurić 2013/2014

Vaspitanje učenika prve trijade osnovne škole

u maloj ritmmičkoj sekciji (PRSAU)

Boris Šljivić 2013/2014

Organizovanje kulturno-javnih aktivnosti 

osnovne škole (ŠM)

Jelena Bubotić 2013/2014  
Milana Vasić 2013/2014  
Dajana Glišić 2013/2014  
Milena Rogić 2013/2014  
Stana Stanojević 2013/2014 Savjetodavna uloga učitelja u sportskim sekcijama
Jelena Vučeta 2013/2014 Vaspitna uloga učitelja u sportskim sekcijama za učenike mlađeg osnovnoškolskog uzrasta (PRSAU)

Ime i prezime

studenta

UČITELJI

(I ciklus)

Naziv teme (predmeti: VZD, PRSAU i ŠM)

Mirjana

Radulović

2012/2013 Slobodno vrijeme i rekreativno-sportske aktivnosti učenika mlađeg osnovnoškolskog uzrasta (PRSAU)
Biljana Lazić 2012/2013 Pravedno i nepravedno rješavanje konfliktnih situacija u odjeljenjskoj zajednici (VZD)
Sonja Bošnjak 2012/2013  
Dijana Smiljanić 2012/2013 Vaspitanje za vjersku toleranciju učenika prve trijade osnovne škole (VZD)
Danijela Trkulja 2012/2013 Značaj timskog rada u osnovnoj školi i uloga direktora u njihovom formiranju (ŠM)
Aleksandra Blagojević 2012/2013  
Ivana Marković 2012/2013  
Bojana Cvijić 2012/2013 Uloga pedagoga u menadžmentu osnovne škole (ŠM)
Danijela Davidović 2012/2013 Uloga Savjeta učenika u školskom menadžmentu (ŠM)
Mirna Bradašević 2012/2013 Konflikti među učenicima druge trijade osnovne škole (VZD)
Sanja Đukić 2012/2013 Pedagoške vrijednosti sportskih takmičenja učenika mlađeg osnovnoškolskog uzrasta (PRSAU)
Vladana Gavranović 2012/2013 Pedagoške vrijednosti atletskih takmičenja učenika mlađeg osnovnoškolskog uzrasta (PRSAU)
     

Ime i prezime

studenta

UČITELJI

(I ciklus)

Naziv teme (predmeti: VZD, PRSAU i ŠM)

Savka Vračar

2011/2012

 

Bojana Strika

2011/2012

 

Vedrana Trivunčević

2011/2012

Vaspitanje učenika razredne nastave u sportskim aktivnostima (PRSAU)

Vesna Tešanović

2011/2012

Motivisanje učenika u sportsko-rekreativnim aktivnostima (PRSAU)
Vita Todorović

 

2011/2012

Organizacija rada centralne i područnih osnovnih škola (ŠM)

Daliborka Božić

2011/2012

Rješavanje konfliktnih situacija u odjeljenjskoj zajednici (VZD)

Dijana Dušanić

2011/2012

 

Željana Vitić

2011/2012

Osnovi demokratije i učenje u malim grupama učenika razredne nastave (VZD)

Indira Talić

2011/2012

Mediji i demokratsko vaspitanje učenika (VZD)

Jasmina Velagić

2011/2012

Obrazovanje učenika o pravu na srećno i bezbrižno djetinjstvo (VZD)
Svjetlana Vračar

2011/2012

Obrazovanje učenika o pravu na obrazovanje (VZD)

Ime i prezime

studenta

UČITELJI

(II ciklus)

Naziv teme (predmet: Osnovi andragogije)
Sanja Lazić 2011/2012

Razvoj profesionalnih kompetencija učitelja za

interaktivni rad s učenicima 

Milanka Milanović 2011/2012

Razvoj profesionalnih kompetencija učitelja za

individualizaciju razredne nastave

Neda Panić 2011/2012

Dodatno obrazovanje roditelja za podsticanje kritičkog

mišljenja učenika mlađeg osnovnoškolskog uzrasta

Violeta Živković 2011/2012

Razvoj profesionalnih kompetencija učitelja za pripremanje

inkluzivne nastave

Dajana Gluvić 2011/2012 Razvoj profesionalnih kompetencija učitelja za rad sa učenicima blago ometenim u mentalnom razvoju

Marina

Narić

2011/2012  

Brankica

Popović

2011/2012  

Alma Beširević

2011/2012  

Ime i prezime

studenta

UČITELJI

(II ciklus)

Naziv teme (predmet: Osnovi andragogije)

Nataša

Čolić

2010/2011

Usavršavanje pedagoških kompetencija učitelja

Vanja

Babić

2010/2011

Razvoj profesionalnih kompetencija učitelja za rad u produženom

i cjelodnevnom školskom boravku 

Milana

Vasilić

2010/2011

Stručno usavršavanje učitelja za rad s učenicima prvog razreda

osnovne škole

Suzana

Čupić

2010/2011

Usavršavanje učitelja za inoviranje nastave matematike

Marijana

Babić

2010/2011

Razvoj profesionalnih kompetencija učitelja za izvođenje 

nastave srpskog jezika

Slađana Japundža

2010/2011

Identifikacija obrazovnih potreba i izrada programa profesionalnog razvoja učitelja

Ime i prezime

studenta

UČITELJI

 

(II ciklus)

Naziv teme (predmet: Osnovi andragogije)

Maja

Duka

2009/2010

Dodatno obrazovanje učitelja za primjenu multimedijalne 

tehnologije

Vanja

Svraka

2006/2007

Stručno usavršavanje učitelja za interkulturalno obrazovanje

Dragana

Lukić

2009/2010 Usavršavanje učitelja za rad sa darovitim i talentovanim učenicima

Božica 

Mićić

2009/2010

Obrazovanje roditelja za instruktivnu pomoć djeci

Radmila

Dakić

2009/2010

Dodatno obrazovanje učitelja za primjenu informacionih tehnologija

Ime i prezime studenta

PEDAGOZI (I ciklus)

Naziv teme (predmet)

Marija Tomić

2015/2016

Sportske aktivnosti...
 

2015/2016

Objektivnost ispitivanja i ocjenjivanja srednjoškolaca
 

2015/2016

 

Ime i prezime

studenta

PEDAGOZI

(I ciklus)

Naziv teme (predmet)

Ružica Cvetković

2014/2015

 

Jovana Čavić

2014/2015

 

Ime i prezime

studenta

PEDAGOZI

(I ciklus)

Naziv teme (predmet)

Miroslava Milivojević

2013/2014

Utvrđivanje obrazovnih potreba nastavnika osnovne škole

Tijana Vukadin

2013/2014

Neformalno obrazovanje odraslih

Ime i prezime

studenta

PEDAGOZI

(I ciklus)

Naziv teme (predmet)

Senijada

Šehović

2012/2013 ...
     
     
Ime i prezime studenta

PVIO     

(I ciklus)

 Naziv teme (predmet)
 Nataša Stanković  2015/2016 Pedagoške vrijednosti sportskih aktivnosti djece predškolskog uzrasta na otvorenom prostoru
     
     
     
Uputstvo za pisanje završnog rada.pdf
Adobe Acrobat Document 342.2 KB
Model diplomskog rada.pdf
Adobe Acrobat Document 728.9 KB
Model magistarskog rada.pdf
Adobe Acrobat Document 776.9 KB
Model Obrazloženja teme magistarskog rada
Obrazloženje teme magistarskog rada.pdf
Adobe Acrobat Document 416.1 KB