11.6.2014

 

Објавио сам рад под називом: "Активности дјеце и младих на виртуелним друштвеним мрежама". Зборник радова са научног скупа Наука и глобализација, Књига 8, Том 2/2. Пале: Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет Пале, стр. 721-733. (DOI 10.7251/NSFF1401721J - Оригинални научни рад). Овај рад можете прочитати на страници Radovi.

 

28.11.2014


Објавио сам четири нова рада, и то:


Јоргић, Д. (2013). Вриједности и противрјечја виртуелног образовања. У Зборнику радова Вриједности и противурјечја друштвене стварности, Књига 14. Бања Лука: Филозофски факултет, стр. 149-163.

 

Јоргић, Д. (2014). Организација рада. У Монографији Двадесет година Филозофског факултета у Бањој Луци (1994-2014). Бања Лука: Филозофски факултет Универзитета у Бањој Луци, стр. 17-24.

 

Јоргић, Д. (2014). Заједнички предмети – наставници и сарадници. У Монографији Двадесет година Филозофског факултета у Бањој Луци (1994-2014). Бања Лука: Филозофски факултет Универзитета у Бањој Луци, стр. 429-456.

 

Јоргић, Д. (2014). Савјетодавна помоћ жртвама, насилницима и њиховим родитељима (препоруке наставницима и стручним сарадницима). У Зборнику Насиље и злостављање младих. Бања Лука: Филозофски факултет, стр. 49-62.